Alle berichten van Admin

Algemene Ledenvergadering

Hi allen,

Door Corona en drukke werkzaamheden daarna is er een aantal jaar geen ledenvergadering gehouden.
Voor de leden houden wij volgende week vrijdag 23 februari van 19:00 – 20:00 uur een algemene ledenvergadering om de laatste paar jaar door te nemen en de (financiële) stand van zaken te bespreken.
Ook zal de toekomst besproken worden en als altijd zullen er mogelijk vrijwilligers gevraagd worden om taken op zich te nemen.
Omdat wij al drie jaar geen ledenvergadering hebben gehouden, zijn alle huidige bestuursleden aftredend en moet bekeken wie zich (her-)verkiesbaar wil stellen of definitief stopt als bestuurslid.
Voorlopige agenda:
  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen van laatste ALV
  4. Financiële verslagen afgelopen jaren en specifiek 2022-2023
  5. Verslag kascommissie evt. (her-)benoeming kascommissie (vrijwilligers gevraagd)
  6. Vrijwilligersvergoeding bij besteding 400+ uren per jaar
  7. Begroting 2023-2024 en evt. contributieverhoging 2024-2025 van €135 naar €139
  8. Verslag competitieleider
  9. (Her-)verkiezing (nieuwe) bestuursleden. (vrijwilligers gevraagd)
  10. Rondvraag
Heb jij een agendapunt in te brengen? Laat maar weten.
Tijdens de vergadering in de aparte ruimte naast “Tot Zoo” wordt koffie/thee genuttigd.
For our non-Dutch members; the meeting will be held in Dutch.
Gezien het tijdstip zal er geen training zijn.
There will be no training Friday 23-rd
Groet van Robert
Penningmeester BV Diemen

Badminton Speeldagen en Nieuwjaarsborrel

Hi,

Vanavond 22 december en volgende week vrijdag 29 december is er gewoon badminton.

Dinsdag 26 december is de hal vanwege 2e Kerstdag dicht.

Dinsdag 2 januari kun je ook weer spelen.

 

Op vrijdag 12 januari organiseren wij de Nieuwjaarsborrel vanaf 22:30 uur.

————————————————————————————————————————

There will be badminton tonight, December 22, and next Friday, December 29.

The hall will be closed on Tuesday, December 26 for Boxing Day.

You can also play again on Tuesday, January 2.

 

On Friday, January 12, we will organize the New Year’s drinks from 10:30 PM.

————————————————————————————————————————-

Met vriendelijke groet, kind regards,

Betty en Robert

Einde regulier seizoen 2022-2023 en extra speelavonden

Beste badmintonners,

Aanstaande vrijdag 16 juni is alweer de laatste speelavond van het seizoen 2022-2023.

Voor de liefhebbers hebben wij nog extra speelavonden. Deze zijn wel tegen betaling (€ 3,00 per avond/per speler). Gaarne te voldoen via een ING-betaalverzoek (QR-code). Je hoeft je niet van tevoren op te geven.

De extra speelavonden zijn in Sporthal Diemen Groene (nieuwe) hal:

Op de dinsdagen 20:00 – 22:00 uur – 20 juni tot en met 18 juli

Op de vrijdagen 20:00 – 23:00 uur – 23 juni tot en met vrijdag 21 juli

Daarna gaat de hal dicht, omdat de beheerders ook op vakantie gaan.

 

We beginnen weer op dinsdag 29 augustus en vrijdag 31 augustus 2023 !

Start seizoen en Coronamaatregelen

Beste badmintonners,

Nog een nachtje slapen en we mogen weer badmintonnen.

Dinsdagavond 25 augustus om 20:00 uur beginnen we dus weer in de grote hal in Diemen.

Als het goed is zul je bij binnenkomst in de entree, net als je al gewend bent in allerlei andere gelegenheden, een desinfecteerpompje zien staan op een tafel. Gebruik dit voor je de hal zelf binnenkomt.

Houd te allen tijden de 1,5 m tot elkaar in stand. Heb je klachten die zouden kunnen duiden op een Covid infectie, kom dan niet. Zelfs als je alleen maar verkouden bent. Kom niet. Voor je mag spelen wordt je gevraagd of je symptomen hebt en nog wat andere vragen.

Voor ons stressniveau graag geen grappige antwoorden. Als je op Schiphol een grapje maakt over een bomvest onder je trui, zal daar net zo grappig op gereageerd worden.

Tevens laat je je naam achter op een intekenlijst en je telefoonnummer. Die zal niet ergens anders voor gebruikt worden dan voor contactonderzoek mocht er een uitbraak zijn die nader onderzoek nodig heeft. De lijst zal dan ook na kort verloop van tijd worden vernietigd. Tussen de partijen door ook afstand houden. Volg altijd de aanwijzingen op van Betty, van mij en de zaalbeheerder.

Het klinkt allemaal overdreven, maar gelukkig kunnen we weer spelen. Het virus is helaas serieuzer dan wij allemaal in januari/februari dachten.

Ik wens eenieder veel speelplezier en dat we eerder vroeger dan later weer terug kunnen naar het oude normale leven, maar wel met meer liefde en compassie voor elkaar zoals ik nu in deze Coronaperiode heb gezien.

Groet van Robert,

Penningmeester BV Diemen

BVDiemen Invitatietoernooi 2020 gaat NIET door!

Beste deelnemers en gegadigden,

Vanwege het Coronavirus en het nemen van onze eigen verantwoordelijkheid heeft het bestuur iom de organisatie besloten om het Invitatietoernooi van dit jaar niet door te laten gaan. Dit in het belang van de gezondheid van iedereen!

Uiteraard hopen wij dat U deze beslissing kunt begrijpen. En hopelijk zien wij elkaar op het volgende Invitatietoernooi (of eerder).

Pas goed op jezelf en elkaar, en vooral blijf gezond!

Gebruik sportaccommodaties in verband met Coronavirus

Corona-virus

Update (Nieuwsbericht Rijksoverheid | 31-03-2020 | 19:00):

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april

==================================================

Update (Nieuwsbericht Rijksoverheid | 15-03-2020 | 17:35):

O.a. Sport- en fitnessclubs en sauna’s  sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april

==================================================

Beste leden,

GEEN BADMINTON TOT 1 APRIL
NO BADMINTON UNTIL 1 APRIL

Helaas grijpt het Coronavirus dermate om zich heen dat de gemeente Diemen heeft moeten besluiten om de sporthal en het sportcentrum te sluiten..
Helaas is er daarom geen badminton de aankomende weken.
Men geeft aan tot 31 maart. Na gesproken te hebben met de sportcoördinator blijkt het echter te gaan om TOT EN MET 31 maart.

Wij hopen jullie dan vrijdag 3 april in goede gezondheid te zien.

BVDiemen Invitatietoernooi 2020

Beste Badmintonster, Badmintonner,

Op 5 april 2020 wordt weer het gezellige Invitatietoernooi van de BV Diemen georganiseerd. Dit keer –eenmalig– in de Wethouder Verheij sporthal in Amsterdam Oost.

We nodigen je hierbij uit om je hiervoor aan te melden (zie de tab ‘Toernooien’).
Voorkom teleurstelling en geef je, samen met je dubbelpartner, tijdig op!

Intussen wensen we je een voorspoedig 2020 toe,

de wedstrijdleiding:
Willem Polder
Rene Helmer

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel vrijdag 10 januari 2020

Beste badmintonners,

We zijn alweer bijna aan het eind van 2019 en de meesten hebben plannen voor de laatste dagen dit jaar.
Dit kalenderjaar kun je nog spelen op maandag 23 december en vrijdag 27 december.
Op maandag 30 december is er geen badminton.

Op vrijdag 3 januari ben je hopelijk al een paar dagen met je nieuwe goede voornemen(s) bezig. Zo ook met het continueren van vorige beloftes. In ieder geval gaat badminton dan ook weer een nieuw jaar in. Wij hopen dat je ook in het nieuwe jaar weer veel plezier gaat beleven tijdens de speelavonden of als je tot nu toe weinig aan spelen bent toegekomen, dat het weer spelen een van je goede voornemens is.

Het competitieteam heeft in 2020 zijn eerste wedstrijd op 10 januari tegen de naaste belager voor het kampioenschap. Na deze wedstrijd, zo rond 22.30 uur, willen wij naast de viering van het officieuze kampioenschap van ons herenteam ook een saluut doen naar het nieuwe jaar.
Graag willen wij daarom alle leden en trainer uitnodigen om na het badmintonnen op vrijdag 10 januari vanaf 22.30 uur het nieuwe jaar welkom te heten met een hapje en een drankje.

Iedereen die er die avond is krijgt twee consumptiebonnen voor een frisje, cafeïne/theïne, wijn of bier.

Namens het bestuur,
Groet van Robert

In Memoriam Piet Dee

Piet

Op 20 november 2018 bereikte ons het droevige nieuws dat Piet Dee onverwachts thuis was overleden. Dat nieuws kwam hard aan en maakte ons sprakeloos. Door zijn grote bijdrage over een lengte van jaren hebben veel Diemenaren plezier beleefd aan de badmintonsport. Want Piet was bijna 45 jaar (!) lid en heeft zich al die tijd actief ingezet voor onze leden. Bijvoorbeeld als materiaalverzorger. Hij voorzag ons van shuttles en heeft destijds het speeltijdenbord en de klossen voor de netten in de Sporthal Diemen gemaakt. Ook ving hij al die tijd nieuwe leden op. Piet was daarnaast jarenlang bestuurslid en competitieleider. Hij vertegenwoordigde de vereniging regelmatig in de sportraad en tijdens vergaderingen van de badmintonbond. Tevens organiseerde hij decennialang ons open dubbeltoernooi. Een toernooi waar jaarlijks ruim honderd spelers uit de regio aan deelnamen. Bij de tombola na afloop fungeerde Piet in een afgeladen volle kantine vaak als spreekstalmeester. Hierdoor was hij niet alleen binnen de vereniging, maar ook bij andere verenigingen in de regio een bekend gezicht. In een grijzer verleden was Piet lid van de technische commissie. Ten slotte was Piet natuurlijk een badmintonspeler. Hij was lang actief in de NBB-competitie en – toen het lichaam ouder werd – een zeer actieve recreant. Mensen zoals Piet, die zich in stilte verdienstelijk maken, krijgen niet altijd de waardering die ze verdienen. Het is daarom mooi dat de ledenvergadering hem jaren geleden bedankte met een erelidmaatschap.

Maar meer nog dan dit alles was Piet voor een flink aantal van ons een vriend of een goede kennis. Iemand die we spraken op verjaardagen, die hielp met verhuizen (en die wij hielpen met verhuizen) en met wie we ook privé een biertje dronken. We vierden een paar keer samen de jaarwisseling op Texel; we legden regelmatig een kaartje; we stonden te darten na het badmintonnen of zeilden samen over de Friese meren. Op Koninginnedag liepen we soms naar de Bloemgracht, waar we bij Piet aan de voordeur een bekertje koffie kochten. En op zijn vijftigste verjaardag tracteerde hij ons op een prachtige rondvaart over de Amsterdamse grachten. Een rondvaart door ‘zijn’ Amsterdam. Want net als zijn snor, zijn bril, zijn incidentele gemopper, zijn Amsterdamse accent, zijn lach, zijn sigaretje en zijn Peugeot, was de stad onlosmakelijk aan hem verbonden. En hoewel hij niet aan alle gezamenlijke uitjes meedeed, kun je wel stellen dat Piet er altijd was. Altijd, omdat hij ons vanaf de jaren zeventig allemaal heeft zien komen als lid van de vereniging. En altijd, omdat hij bijna alle speelavonden aanwezig was. Het is vreemd en verdrietig dat hij er voortaan niet meer bij zal zijn. Wat rest zijn alle mooie herinneringen.

 

Dag Piet, hoor je ons nog? Je hebt het goed gedaan. Wat fijn dat je er al die jaren was! Bedankt voor de vriendschap. Rust zacht …

 

Het bestuur van de BV Diemen