Categorie archieven: Nieuws

Algemene Ledenvergadering

Hi allen,

Door Corona en drukke werkzaamheden daarna is er een aantal jaar geen ledenvergadering gehouden.
Voor de leden houden wij volgende week vrijdag 23 februari van 19:00 – 20:00 uur een algemene ledenvergadering om de laatste paar jaar door te nemen en de (financiële) stand van zaken te bespreken.
Ook zal de toekomst besproken worden en als altijd zullen er mogelijk vrijwilligers gevraagd worden om taken op zich te nemen.
Omdat wij al drie jaar geen ledenvergadering hebben gehouden, zijn alle huidige bestuursleden aftredend en moet bekeken wie zich (her-)verkiesbaar wil stellen of definitief stopt als bestuurslid.
Voorlopige agenda:
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen van laatste ALV
 4. Financiële verslagen afgelopen jaren en specifiek 2022-2023
 5. Verslag kascommissie evt. (her-)benoeming kascommissie (vrijwilligers gevraagd)
 6. Vrijwilligersvergoeding bij besteding 400+ uren per jaar
 7. Begroting 2023-2024 en evt. contributieverhoging 2024-2025 van €135 naar €139
 8. Verslag competitieleider
 9. (Her-)verkiezing (nieuwe) bestuursleden. (vrijwilligers gevraagd)
 10. Rondvraag
Heb jij een agendapunt in te brengen? Laat maar weten.
Tijdens de vergadering in de aparte ruimte naast “Tot Zoo” wordt koffie/thee genuttigd.
For our non-Dutch members; the meeting will be held in Dutch.
Gezien het tijdstip zal er geen training zijn.
There will be no training Friday 23-rd
Groet van Robert
Penningmeester BV Diemen

Het gaat weer beginnen!

Beste badmintonners,

Nog een paar dagen, dan gaan we weer badmintonnen!

Dinsdag 29 augustus om 20:00 uur start het seizoen weer voor leden en daginloop á €3 (Sporthal Diemen van 20:00-22:00 uur in de WITTE hal).

Op vrijdag 1 september spelen wij van 20:00-23:00 uur in de GROENE hal (de nieuwe hal); tevens daginloop á €3. Ook is er dan van 19:00-20:00 uur speelgelegenheid voor mensen die badminton eens willen uitproberen.

 

De competitie start op 15 september met een thuiswedstrijd tegen Amsterdam Heren 3. De link om deze competitie te volgen:

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/draw?id=46728BD6-1E5B-49B9-B2CB-A85A5307B2D1&draw=130

Einde regulier seizoen 2022-2023 en extra speelavonden

Beste badmintonners,

Aanstaande vrijdag 16 juni is alweer de laatste speelavond van het seizoen 2022-2023.

Voor de liefhebbers hebben wij nog extra speelavonden. Deze zijn wel tegen betaling (€ 3,00 per avond/per speler). Gaarne te voldoen via een ING-betaalverzoek (QR-code). Je hoeft je niet van tevoren op te geven.

De extra speelavonden zijn in Sporthal Diemen Groene (nieuwe) hal:

Op de dinsdagen 20:00 – 22:00 uur – 20 juni tot en met 18 juli

Op de vrijdagen 20:00 – 23:00 uur – 23 juni tot en met vrijdag 21 juli

Daarna gaat de hal dicht, omdat de beheerders ook op vakantie gaan.

 

We beginnen weer op dinsdag 29 augustus en vrijdag 31 augustus 2023 !

Toernooi BVDiemen zondag 16 april 2023

Na drie jaar lang geen toernooi, nu eindelijk weer. En ook nog wel in de nieuw geplaatste hal aan de Prins Bernhardlaan in Diemen.

De zondag sluiten wij af met de prijsuitreiking en de Tombola waar mooie en leuke prijzen te winnen zijn. Je kunt ook extra loten kopen om meer kans te maken op één van de vele prijzen.

Schrijf je snel in. Het hier gedownloade formulier kun je mailen naar: bvdiemen1972@hotmail.com

VOL = VOL

Badminton speeldata tot en met 15 januari 2022

Beste badmintonners,

Wij hebben net weer overleg met de gemeente en de binnensportverenigingen gehad.
Zoals iedereen weet zijn de huidige maatregelen voor de clubs onverminderd verlengd tot en met vrijdag 14 januari.

Om alle clubs nog iets van mogelijkheid te geven om te kunnen spelen hebben wij daarom weer een overleg gehad.
Wij spelen:
Zaterdag 18 december in Sporthal Diemen van 12:00 – 14:30 uur. Dus NIET de eerder gecommuniceerde 15:00 – 17:00 uur

Daarna is het Kerst en het weekend daarop 1 januari zijn de sporthallen ook dicht.

Zondag 2 januari spelen wij in Sporthal Duran van 13:00 – 15:00 uur.
Zaterdag 8 januari in Duran van 14:30 – 17:00 uur
Zaterdag 15 januari in Duran van 14:30 – 17:00 uur

Ik hoop dat wij daarna weer in de avonden kunnen spelen.

Blijft nog even mijn vraag open staan of er iemand is die aanstaande maandag 20 december van 14:00 – 16:00 uur mee wil om instructies te ontvangen voor de nieuwe hal?

Groet van Robert

Badminton Diemen, de aankomende maanden

Beste allemaal,

Nog even slapen slapen en wij krijgen een nieuwe persconferentie met hopelijk goed nieuws.

Achter de schermen is inmiddels een hoop gaande om te bekijken wanneer wij in de aankomende weken nog kunnen spelen, de ontwikkelingen v.w.b. de nieuwe en de oude hal en de overgangsperiode van het opleveren van de nieuwe hal en het renoveren van de oude hal.

Speeltijd aankomende weken

Aangezien wij alleen in de avonden spelen en er te weinig animo is om om 04:00 uur de wekker te laten afgaan om vroeg te gaan badmintonnen, hebben wij in goed overleg met andere clubs nog wat speeltijd kunnen krijgen in de weekenden.

De meeste uren in de weekenden waren echter al ruim bezet.

Wij kunnen spelen op:

 • Zondag 12 december van 15:30 – 17:00 uur in Sporthal Duran
 • Zaterdag 18 december van 15:00 – 17:00 uur in Sporthal Diemen

Uiteraard een klein voorbehoud i.v.m. eventuele extra maatregelen

De nieuwe hal

Op maandag 20 december is er een instructie in de nieuwe hal voor het bedienen van de neerlaatbare wanden van 14:00-15:00 uur en van 15:00-17:00 uur voor alle andere apparatuur (zoals verlichting, scoreborden, omroepsysteem, et cetera).

Ik wil dit graag met een van de (inloop)spelers bijwonen. Dus hierbij een vrijwilliger gevraagd.

Op donderdag 23 december zal er voorlopig voor het laatst in de oude hal gesport worden. Wij spelen niet op die donderdag en vrijdag 24 december is Kerstavond en zullen alle sportfaciliteiten gesloten zijn.

Dit betekent in feite dat wij, tot de heropening na de renovatie van de oude sporthal, niet meer in deze oude hal spelen. Concreet dus; wij spelen niet meer in de oude hal tot eind maart 2022.

Op dinsdag 28 december van 20:30-22:00 uur mogen wij als vereniging de NIEUWE HAL gaan testen.

Uiteraard ook weer onder voorbehoud van eventueel verlengen van maatregelen vanuit de overheid.

Indien wij nog steeds niet kunnen spelen in de avond, dan rest ons niets anders dan bij de eerste mogelijkheid bekend te raken met de nieuwe hal.

Of ergens in die week overdag van 15:00-17:00 uur met iemand van de (inloop)spelers even kijken hoe alles werkt (netten opzetten, et cetera). Dan ook hier een vrijwilliger gevraagd.

Bouwplaats

Vanaf begin januari gaan wij dus op de vrijdagen in de nieuwe hal spelen. De omgeving van de hal is nog grotendeels een ruimte waar aan de parkeerplaatsen gewerkt zal worden en de oude hal wordt gerenoveerd.

Vanuit de projectleider van de bouw komen de volgende opmerkingen:

 • Gedurende de renovatie van de oude hal, zijn alleen de twee nieuwe kleedkamers in de nieuwe hal beschikbaar. Er zijn wel kluisjes beschikbaar.
 • De kantine is tot 21 januari nog niet opgeleverd, kleedkamers en sporthal zijn wel bereikbaar
 • De renovatie van het openbaar gebied voor de nieuwe hoofdentree vindt ook plaats deze maand, maar het kan zijn dat dit nog niet gereed is in januari. Dit kan betekenen dat er de eerste weken van januari tijdelijk minder parkeerplekken door de werkzaamheden beschikbaar zijn en/of dat er een vieze voetenprotocol wordt ingevoerd. D.w.z.: schoenen uit in de entreegang. Daar wordt later meer over gedeeld.

Twee grote sporthallen

De verwachting is dus dat wij in de tweede helft van maart de beschikking over twee sporthallen hebben (nog los van sporthal Duran)

Op 26 januari hebben wij als bestuur een eerste verkenning voor de indeling van de trainingsuren van de diverse binnensporten met de gemeente en de grootverbruikers van de binnensport.

Daarna zullen wij naar verwachting nog twee vergaderingen om alle uren te verdelen.

Wij mikken op de dinsdag- en vrijdagavonden. De precieze uren zullen wij als bestuur nog met elkaar afstemmen.

In eerdere vergaderingen (ook tijdens de ALV) hebben wij de wens geuit om dinsdag en vrijdag een uur extra te huren. Dit om eventueel weer te groeien als vereniging.

Namens het bestuur,

Robert

Badminton vanaf vrijdag 21 mei Sporthal Diemen

Beste badmintonners,

Als alles goed gaat, kunnen wij vanaf vrijdag 21 mei weer badmintonnen. Ik heb aan de gemeente doorgegeven dat wij graag op vrijdag van 20.00 – 22.30 uur de hele hal willen gebruiken en op dinsdag van 20.00 – 22.00 uur.

(Spelregels voor sporten per 19 mei vanuit de Rijsoverheid) 

De regels die golden tot de sluiting van de hal half december die blijven van kracht.
Kom met mondkapje de hal in, desinfecteer je handen, registreer je via de aanwezigheidslijst, pas bij het betreden van de velden mag je je mondkapje af doen.
Houd ook op de baan 1,5 m afstand tot elkaar. Laat die shuttle dan maar gaan.
Volg de route die door de gemeente is aangegeven.
Volg de aanwijzingen van de beheerder van de hal, Betty en van mij.

 

Vooral, geniet weer van het spelen.

 

Ik hoop jullie dus aanstaande vrijdag weer te zien.

 

Als er meer nieuws is, dan laten wij dat weten.
Namens het bestuur,
Groet van Robert

BVDiemen Invitatietoernooi 2020

Beste Badmintonster, Badmintonner,

Op 5 april 2020 wordt weer het gezellige Invitatietoernooi van de BV Diemen georganiseerd. Dit keer –eenmalig– in de Wethouder Verheij sporthal in Amsterdam Oost.

We nodigen je hierbij uit om je hiervoor aan te melden (zie de tab ‘Toernooien’).
Voorkom teleurstelling en geef je, samen met je dubbelpartner, tijdig op!

Intussen wensen we je een voorspoedig 2020 toe,

de wedstrijdleiding:
Willem Polder
Rene Helmer